Det här är EChurch

EChurch är en evangelisk församling och namnet står för Evangelical Church.

Vi står för evangeliets grundsanningar som de mejslades fram under reformationen.

 

Evangelium i fokus – Guds frälsande kraft är verksam genom tron på evangeliet om Jesu död och uppståndelse. Genom Jesus kan alla försonas med Gud, ta emot syndernas förlåtelse och bli Guds barn.

Frälsningen ges av nåd och därför kan alla ta del av den, oavsett bakgrund eller vad livet fört med sig. Gud vill hela, välsigna och upprätta varje person som vänder sig till honom!

Evangelium ger oss framtidshopp; att alla Guds barn en dag ska uppstå och tillbringa evigheten med honom.

 

EChurch är en pingst-karismatisk församling. Jesus betjänade människorna i det dåtida Israel genom den helige Andes kraft. Genom det satte han exemplet för vad församlingen fortsättningsvis skull utföra utöver hela världen. När lärjungarna senare fick del av Andens kraft gjorde de samma gärningar som de sett Jesus göra.

Andens liv och gåvor är avgörande viktiga både för personlig utveckling och att kunna tjäna Gud i olika kallelseuppgifter. Apostlagärningarnas kristendom är normalkristendom!

 

Vill du ta del av de tros- och lärosatser församlingen bygger på så finns de här

 

 

Vår dröm för EChurch

 

Vi drömmer om en församling som byggs på Guds ord och Andens kraft.

En församling där Jesus alltid är i centrum, där Gud blir ärad och upphöjd och som på allvar vill utbreda Guds rike.

En församling som ser tecken, under och mirakler ske ibland oss.

En församling där gudsfruktan betyder mer än människofruktan, som inte går anpassningens eller kompromissens väg, utan är salt och ljus i den här världen.

 

Vi drömmer om en familj där det finns plats för alla att växa och utvecklas.

En familj för alla åldrar, för singlar och för gifta, för alla yrkeskategorier och för alla nationaliteter.

En familj där vi visar omsorg och tar ansvar för varandra.

En familj där alla blir sedda, där vi är måna om att upptäcka och ge utrymme för varandras gåvor.

En familj av lärjungar som följer Jesus, som lär av honom och som blir formade av honom.

 

Vi drömmer om att kunna sprida evangelium i dess fulla kraft till alla människor, om andligt genombrott och väckelse i Uppsala, om en församling som växer till 50.000 medlemmar. Om att vara en missionerande församling som är engagerade i team resor, kampanjer och samarbeten på missionsfälten.

 

Vi drömmer om att vara en bedjande församling som prioriterar och har fokus på bön. Om en bönetjänst som växer till en ständig bön inför Herrens ansikte.

 

Vi drömmer om en relationell församling, om växande och välmående Connect grupper som är ”den lilla församlingen i den stora”. Om intressegrupper som utvecklas till naturliga kontaktpunkter att bjuda in andra till. Om stöd till kristna företagare att utveckla sina verksamheter.

 

Vi drömmer om att få vara en utrustande och producerande församling, där gåvor och kreativitet kan utvecklas. Om en bibelskola för allt Guds folk, om en lovsångsakademi som utvecklar sång, musik och andra kreativa uttryck till Guds ära. Om ett växande mediaarbete där vi använder TV, sociala medier, hemsidor och appar som redskap för uppdraget. Om Onlinekyrkan, ”kyrkan för de som inte går i kyrkan”.

 

Vi drömmer om en växande barmhärtighetstjänst där vi aktivt söker motverka fattigdom, ensamhet och misär i alla dess former. Om aktivt stöd till dem som går igenom tuffa perioder, om ett äldreboende där värdig omsorg kan ges, om ett härbärge för de mest utsatta. Om Miracle night’s där vi tillsammans tror för Guds mirakler i omöjliga situationer.

 

Vi drömmer om att vara till välsignelse och utgöra en positiv kraft för Uppsala. Om Heavenly Nation som ett kristet alternativ till nationslivet. Om att aktivt bidra till ungdomsmiljön i staden genom träffpunkter och kristen ungdomsgård. Om ”Älska Uppsala”, som en festival där alla kan vara med och visa hjärta för Uppsala.

Vår mission är att förkunna evangeliet i dess fulla kraft, på alla sätt och till alla människor i alla länder!

 

 

Guds löftesord till oss:

Vi har upplevt 2 Mos 34:10 som ett Guds tilltal till församlingen. Ett löfte att tro på och något att sträcka oss efter att få se och uppleva:

 

 "HERREN svarade: ”Se jag sluter ett förbund: Inför hela ditt folk skall jag göra sådana under som inte har gjorts på hela jorden eller hos något folk. Och hela det folk du är ibland skall se HERRENS gärning, ty det som jag gör med dig är förunderligt stort."

 

 

Medlemskap i EChurch

 

Medlemskap ger familjetillhörighet i församlingen EChurch och är ett steg av överlåtelse till den lokala församlingsgemenskapen.

Var och en som omvänt sig och i tro på evangeliet bekänt och tagit emot Jesus Kristus som Herre är välkommen som medlem.

 

Medlem förväntas vilja leva ett liv i efterföljelse av Jesus Kristus och i samklang med församlingens ledarskap vara engagerad i utbredandet av Guds rike genom EChurch.

Medlem uppmuntras vara med i en Connect grupp, den ”lilla församlingen i den stora”. En plats för gemenskap, omsorg, tillväxt och en viktig del av församlingslivet.

 

Ansökningshandling kan fyllas i och/eller laddas ner här

 

Fyll i och lämna till pastor eller Connect ledare i församlingen. Vi vill gärna hälsa på dig och ha ett personligt samtal innan du antas som medlem.