Vad Bekänner Du?

September 13, 2017

 

Våran tro bör alltid vara förankrad i Guds Ord. Gud's Ord är levande och verksamt. Engelska översättningen säger att Ordet är kraftfullt, det är ande och det är liv. I Jesaja 43:26, Inbjuder Gud oss att påminna Honom om sitt Ord. "Påminn mig, låt oss gå till rätta med varandra, tala så att du kan få rätt." Bibeln blir trons ord när vi greppar och tar tag i det och talar ut det (