Missions

"Go into all the world and preach the gospel to every creature.." 

- Mark 16:15

Här kan du följa med EChurch "around the globe" och ta del av vad Gud gör och har gjort,på olika missionsresor. 

PAKISTAN

Mars - 18

ETIOPIEN

NOV. -17