Missions

"Go into all the world and preach the gospel to every creature.." 

- Mark 16:15

Här kan du följa med EChurch "around the globe" och ta del av vad Gud gör och har gjort,på olika missionsresor. 

PAKISTAN

Mars - 18

ETIOPIEN

NOV. -17

Murstensvägen 2,

Stenhagen, 752 67 Uppsala

info@echurch.se

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2021 EChurch.  All rights reserved