Ansökan om Medlemskap i ECHURCH

Jag har tagit del av de tros- och lärosatser och den vision som utgör grunden för församlingen EChurch och vill härmed bli aktiv medlem och därmed följa församlingens vision och dess ledarskap och bidra till församlingens uppbyggnad. Om du inte har gjort det ännu så går det bra att läsa om tros- och lärosatser här samt EChurch och visionen här.

 

Vill du eventuellt lämna ytterligare information kan det göras i meddelande rutan ovan eller på baksidan av den utskrivna blanketten som du lämnar till någon av pastorerna i församlingen. 

Du kan även ansöka via ett traditionellt formulär som går att skriva ut här nedan. 

I överensstämmelse med lagen om skydd av personuppgifter (GDPR) ger jag härmed EChurch mitt medgivande att samla in och använda mina personuppgifter genom att klicka i rutan och skicka in detta formulär. Dessa uppgifter kommer att användas i syfte att behandla min medlemsansökan, administrera mitt medlemskap och att betjäna och tillgodose mina behov. Dessutom kan uppgifterna användas för att att kontakta mig angående medlemskap och andra EChurch-relaterade händelser och aktiviteter via telefonsamtal, textmeddelanden, post och mejl.

Genom mitt deltagande och engagemang i alla kyrkorelaterade aktiviteter kan mina foton,  ljud- och videoinspelningar användas av EChurch för interna och externa sammanhang. Detta kan ske genom medier, inklusive, men inte begränsat till, tryckt material, elektroniska publikationer, webbplatser och sociala medieplattformar. Jag är medveten om att jag kan uppdatera mina personuppgifter och/eller dra tillbaka det samtycke som lämnats av mig, närsomhelst genom att kontakta info@echurch.se