UPPSALA 

BIBLETRAINING

kvälls bibelskola

Kvälls-bibelskolan som är öppen för alla

Tillhör du dem som längtar efter personlig fördjupning i bibelordet, men inte har möjlighet till studier under dagtid?

Med Uppsala Bible Training vill vi erbjuda dig bibelundervisning som vidgar perspektiven, fördjupar det egna troslivet och vägleder i hur man kan betjäna andra människor. Detta i en miljö som ger möjligheten att även kunna diskutera och utbyta tankar med andra kurskamrater.

Är det vad du längtar och söker efter? Då är Uppsala Bible Training för dig!

Undervisningen ges under en veckokväll per vecka. Hela programmet omfattar åtta moduler (kurser) under två läsår. Modulerna är halvterminskurser med åtta tillfällen per kurs. Varje kurs är fristående, så det är möjligt att gå enstaka kurser efter eget val.

Den som vill gå hela utbildningen kan påbörja studierna vid valfri kursstart eftersom modulerna inte behöver tas i någon bestämd ordning.

Detta medför att en ny anmälan måste göras inför varje modul, även av den som avser gå alla åtta.

Ett enklare kursmaterial delas ut vid varje kursstart och ingår i kursen. Varje modul börjar med en introduktion och avslutas med gemensam utvärdering.

Den som fullgjort hela utbildningen får avslutningsvis ett diplom.

Hur fungerar skolan

Modul 1. 

Den levande Guden

Denna kurs berör Guds existens och unika egenskaper, exempelvis vad allmakt och allvetande innebär. Den fortsätter med att behandla Guds karaktär, ett samlande begrepp för Guds moraliska kvalitéer, exempelvis rättfärdighet, godhet och kärlek. Dessutom inkluderas Guds treenighet och inkarnationen; att Guds Son blev människa i Jesus från Nasaret.

Modul 2:

Frälsta av nåd

En fördjupning om den frälsning Gud har utfört i Jesus Kristus. Frälsningens nödvändighet berörs; alla behöver bli frälsta, men varför? Och vad innebär egentligen försoning och rättfärdiggörelse? På vilket sätt kan vi ta emot och uppleva dessa realiteter här och nu? Hur sätts den nya skapelsen i relation till behovet av helgelse och förändring?

Modul 3:

Att odla andligt liv

Praktiska nycklar till att kunna studera och tolka Bibeln i förhållande till det egna troslivet och efterföljelsen av Jesus. Hur samverkar man med Ordet och Anden så det på sikt leder till sund mognad och karaktärsdaning? Hur kan det personliga tros- och bönelivet utvecklas?

Modul 4:

Familj, relationer och församling i Guds plan

Alla har på något sätt relationer med andra. En praktisk vägledning i hur kan man få relationer att hålla på sikt. Hur kommunikation och konfliktlösning kan förbättras.

Äktenskapet är ett Guds förbund mellan två makar, men hur kan man djupast sett dela livet med varandra enligt bibelns undervisning?

Vidare berörs parallellen mellan äktenskapet och den troendes förening med Kristus. Vad är församlingens identitet, vad är den egentligen i Guds ögon enligt NT?

första året

Det går bra att hoppa på vilken modul som helst. Man kan alltid läsa nästa gång den körs

Modul 5:

Guds rike, skapelsegivet ansvar och eskatologiskt hopp

Vårt skapelsegivna ansvar att ”bruka och bevara” jorden. Att i ljuset av det förstå vårt dagliga arbete som en gudstjänst. Vad har bibeln att säga om förvaltarskap och välsignelse?

Hur ska vi förstå konflikten mellan Guds rike och ”världen”, hoppet om Jesu återkomst, tidens slut och den kommande upprättelsen? Vad är den större bilden bibeln söker förmedla?

Modul 6:

Att tjäna i församlingen

Under tre aktiva år uppenbarade Jesus gudsriket genom Andens kraft. Församlingen är kallad att gestalta riket enligt den förebild Jesus gav. Hur kan vi följa Jesu exempel och göra hans gärningar? Vägledning i att vittna och dela Ordet, betjäna i förbön och helandetjänst, diakoni och själavård.

Modul 7:

Karismatiska gåvor

Gud har sänt Anden, Hjälparen till sin församling. Hur kan man få en relation med den helige Ande? Går det lära sig höra hans röst på ett personligt sätt? Hur vägleder Anden i det praktiska livet? Är Andens dop och nådegåvor för alla? Vad kan vi göra för att ta emot dessa gåvor och få se dem fungera i praktiken? Tjänstegåvorna, förkunnare och ledare i församlingen.

Modul 8: 

Evangelisation och mission

Evangelium är Guds kraft som frälser, men vad är egentligen evangeliets kärna? Olika sätt att evangelisera berörs liksom hur man leder någon till avgörelse. Vad är viktigt när det gäller att följa upp och befästa den nyfrälste i tron?

Motivation för missionsuppdraget, ”missionsbefallningen” gäller fortsatt. Hur förbereder man sig för teamresor eller mission i annat land?

Enkel apologetik, argument för kristen tro och svar på vanliga invändningar.

andra

året

Det går bra att hoppa på vilken modul som helst. Man kan alltid läsa nästa gång den körs

medverkande

Huvudlärare och kursansvarig är Johnny Foglander.

Övriga medverkande är Stefan Edefors, Åke Carlsson, Anders Gerdmar, Olof Edsinger m.fl. 

johnny 

foglander

stefan 

edefors

åke

carlsson

anders

gerdmar

olof

edsinger

schema

18.30-18.40  Välkomnande och bön

18.40-19.25  Lektion 1

19.25-19.45  Fika

19.45-20.30  Lektion 2

20.30-21.00  Samtal i smågrupper 

21:00            Avslutning

Lektionerna ges i föreläsningsform med viss möjlighet till kortare frågor mot slutet av andra lektionen.

Alla deltagare delas in i samtalsgrupper om tre-fem personer och kvällens sista lektion ägnas åt samtal och reflektion över kvällens tema med hjälp av några inledande frågor.

Ett enklare fika erbjuds i pausen till självkostnadspris.

var

Församlingen EChurch i Uppsala är huvudman för kvällsbibelskolan i samverkan med Bilda.

Undervisningen äger rum i EChurch, Murstensvägen 2, Stenhagen, 752 67 Uppsala

under tisdagskvällar. För mer information se respektive modul. 

ANMÄLAN

 Anmälan görs via Bilda. 

Kostnaden är 500kr per modul och betalning sker via Bilda. Anmälan är bindande. Se vidare anvisningar och instruktioner hos bilda. Klicka på anmälan för att komma dit.  

Avsikten är att framöver kunna erbjuda kvällsbibelskolans kurser via nätet till församlingar eller mindre grupper. Exempelvis kan man organisera en lokal kvällsbibelskola i sin kyrka (då med eget lokalt namn på bibelskolan) och bjuda in andra i omgivningen till den. Grundläggande behövs bara en ansvarig kontaktperson som ser till att tekniken är på plats, inleder kvällen, delar in deltagarna i grupper, delar ut samtalsfrågor och avslutar kvällen.

Om det låter intressant så kontakta EChurch för mer information.

 

Vill man göra det mer inofficiellt så erbjuds kvällsbibelskolan till grupper om minst fem personer, däremot inte till enskilda individer. Orsaken är att gruppsamtalet ses som en viktig del av konceptet och därför behöver man utgöra minst en grupp för att genomföra programmet som det är tänkt.

Kvällsbibelskolan

via nätet