KIDS CLUB

Vad är Kids Club?

Kids Club är vår barnkyrka. Vi tror att barnen är vår framtid och att kyrkan ska vara en plats där alla trivs. På Kids Club har vi superkul. Vi sjunger, leker, pysslar och lyssnar till spännande bibelberättelser. Vi vill hjälpa barnen att växa i sin tro och relation till Gud. Vi träffas samtidigt som huvudgudstjänsten. 

Vi har för närvarande två barngrupper, 0-4 år och 5-10 år.

Bollhav och Lekhörna för de mindre