Modul 6

Att tjäna i församlingen

Under tre år vandrade Jesus omkring och betjänade människor genom Andens kraft. Han gav oss ett exempel vi skulle kunna följa om vi får del av samma Ande som smorde Jesus till tjänst. Denna kallelse gäller för alla hans lärjungar och därför finns en allmän troendes tjänst som Herren vill att alla ska komma in i. Vi är alla sända att predika evangelium, be för sjuka och befria bundna. Denna kurs ger en översikt av de sätt Jesus använde för att betjäna och ger en praktiskt vägledning hur vi idag kan göra Jesu gärningar. Vi tar även upp de nådegåvor som ligger till grund för de olika sidor av församlingstjänst vi kallar diakoni. 

17/3

24/3

31/3

14/4

21/4

5/5

12/5

19/5

Jesu tjänst i Andens kraft, vårt exempel           Andens dop och övernaturlig utrustning

 

Jesus betjänade genom auktoritet. Auktoriteten i Jesu namn

 

Jesus helade all som kom till honom. Helandesmörjelsen. 

 

Jesus predikade tro. Betjäna genom tron. 

 

Hur man betjänar genom förbön. 

 

Befrielse tjänst. 

 

Församling tjänarnas nådegåvor. Praktisk tjänst och social hjälp. 

 

Grunder för själavård. 

Bibelskolans undersvisning sker i EChurch's lokaler på Murstensvägen 2, Stenhagen Kl.18:30

Anmälan kan göras på plats från 17:45 den 17/3 eller genom att klicka på ANMÄLAN nedan.