Modul 7

När Jesus smordes med Andens kraft så började hans offentliga tjänst. Under de följande tre aktiva åren gav han oss ett föredöme att ta efter. Han förberedde lärjungarna så de skulle kunna fortsätta göra det Jesus gjort, förutsatt att de fick del av Anden på samma sätt som han. På Pingstdagen gavs den helige Ande till hela församlingen. De nådegåvor han delar ut till troende är övernaturliga verktyg och en förutsättning för tjänst enligt Jesu förebild. Under denna kurs ska vi studera dessa gåvor, vilka de är och hur de fungerar i praktiken. Välkommen!

Kursinnehåll:

1)  Pingsten inledde in ny tid. 

     Andedopet. 

2)  Utrustande nåd. 

     Nådegåvornas syfte

 

3)  De nio nådegåvorna 1

     De nio nådegåvorna 2

 

4)  De nio nådegåvorna 3

     De nio nådegåvorna 4

 

5)  Tjänstegåvor

     Gåvor för församlingstjänare 

 

6)  Hinder för gåvorna

     Hur gåvorna kommer i funktion 1

 

7)  Hur gåvorna kommer i funktion 2

     Hur gåvorna kommer i funktion 3 

 

8)  Hur gåvorna kommer i funktion 4

     Förvaltare av gåvorna